Navegación por
Mes: Febreiro 2022

AOS GRUPOS PARLAMENTARIOS GALEGOS

AOS GRUPOS PARLAMENTARIOS GALEGOS

Dirixímonos a vostedes con fin de manifestar a nosa perplexidade diante do silencio que os seus grupos están tendo no referido aos ataques  que recentemente esta tendo o idioma galego. Reside en vostedes a vontade electoral da cidadanía galega e este feito obrígaos, ao noso entender, a defender o cumprimento do marco lexislativo galego. Entendemos que a deturpación dos nomes dos concellos e parroquias galegas é un acto deplorable sobre todo cando ten como fin a provocación mediante a humillación…

Ler máis Ler máis